Національна академія прокуратури України
Мова:
Українська
Область:
Україна

Офіційний веб-портал Національної академії прокуратури України. Загальна інформація про Академію; керівництво; вчена, навчально-методична та науково-методична рада при Академії. Управління зі спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації прокурорів; відділи, які забезпечують навчання; Управління науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності; інші структурні підрозділи. Видання НАПУ, новини та події; конференції та семінари; оголошення, довідкова інформація; контакти.
 

Мова:
Українська,
Російська,
Англійська
Область:
Київ

Журнал "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Інформація про журнал, поточний випуск, архів номерів, реєстрація, система пошуку, контакти.

Рубрики у каталозі:
Мова:
Українська
Область:
Чернигов

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Відділ міжнародних наукових проектів НГУ
Мова:
Українська
Область:
Україна

Основні завдання: організаційне, інформаційно-методичне та технічне забезпечення участі наукових колективів НГУ у міжнародних та національних наукових та освітніх проектах, програмах, конкурсах;  розвиток співпраці НГУ з міжнародними вищими навчальними, науково-дослідними, приватними організаціями, установами, закладами, фондам, іншими юридичними та фізичними особами;  сприяння використанню міжнародного досвіду у галузі науки та освіти, у науковому та навчально-виховному процесі НГУ;  сприяння поширенню інформації про НГУ на міжнародному науковому ринку.

Державний науково-дослідний інститут МВС України
Мова:
Українська
Область:
Україна

Офіційний веб-сайт Державного науково-дослідного інституту Міністерства Внутрішніх Справ України. Керівництво, структура, вчена рада. Новини, виставкова, науково-технічна діяльність; досліждення проблем боротьби із злочинністю, нормативно-правова база.

Інститут держави і права
Мова:
Українська,
Російська,
Англійська
Область:
Україна

Офіційний сайт Інституту держави і права ім. Корецького Національної академії наук України. Дирекція, наукові відділи, наукова діяльність, вчена рада Інституту. Аспірантура і докторантура, науков

Інформаційні технології та безпека, конференція
Мова:
Українська
Область:
Київ

30 листопада 2017 року у Києві в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулась XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017).
Організатором конференції виступив Інституті проблем реєстрації інформації НАН України при інформаційній підтримці науково-технічних журналів «Реєстрація, зберігання і обробка даних», «Інформаційні технології та спеціальна безпека», Видавничого дому «СофтПрес».

Рубрики у каталозі:
Питання боротьби зі злочинністю, збірник наукових праць
Мова:
Українська,
Російська
Область:
Україна

Фаховий науковий збірник Національної Академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
 

Рубрики у каталозі: