Відділ міжнародних наукових проектів НГУ
Мова:
Українська
Область:
Україна

Основні завдання: організаційне, інформаційно-методичне та технічне забезпечення участі наукових колективів НГУ у міжнародних та національних наукових та освітніх проектах, програмах, конкурсах;  розвиток співпраці НГУ з міжнародними вищими навчальними, науково-дослідними, приватними організаціями, установами, закладами, фондам, іншими юридичними та фізичними особами;  сприяння використанню міжнародного досвіду у галузі науки та освіти, у науковому та навчально-виховному процесі НГУ;  сприяння поширенню інформації про НГУ на міжнародному науковому ринку.

Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла КПІ
Мова:
Українська
Область:
Київ

Сайт кафедри фізико-математичного факультету Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського". Інформація про кафедру; міжнародне співробітництво; співробітники кафедри; наукова робота. Інформація для абітурієнтів; навчання; контакти.