Червоноградська мiська рада

  1. ПРОЕКТ "ВЕТЕРАНИ ДЛЯ ГРОМАДИ: ТРАНСФОРМАЦIЯ ДОСВIДУ"
    В рамках проекту "Ветерани для громади: трансформацiя досвiду" (впроваджується Мiжнародною органiзацiєю мiграцiї за фiнансової пiдтримки Європейського Союзу в рамках реалiзацiї проекту "Пiдтримка реiнтеграцiї ветеранiв конфлiкту на сходi України та членiв їхнiх сiмей") 27-29 вересня проводиться iнклюзивний табiр на березi рiчки Захiдний Буг.. Запрошуємо до участi учасникiв АТО та членiв iїнiх сiмей, внутрiшньо
    Червоноградська мiська рада, 2019.09.18 00:18
  2. МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 06.09.2019 - 12.09.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 18 942,9 тис.грн., з них: - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.; - субвенцiя з державго бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям- iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 7 566,6тис.грн.;
    Червоноградська мiська рада, 2019.09.17 00:18