Інститут проблем математичних машин і систем
Мова:
Українська
Область:
Київська область

Сайт Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Основний напрямок діяльності, структура інституту, проекти і підрозділи, характер і результати наукової роботи,

Рубрики у каталозі:
Інститут проблем матеріалознавства
Мова:
Українська,
Російська,
Англійська
Область:
Київ

Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича Національної академії наук України. Структура інституту, характер і результати наукової діяльності. Публікації. Конференції, семінари. Проекти та розробки

Рубрики у каталозі:
Фізико-механічний інститут
Мова:
Українська
Область:
Львівська область

Сайт Фізико-механічного інституту ім. Карпенко Національної академії наук України. Основні напрямки діяльності Інституту: фізико-хімічна механіка матеріалів; захист матеріалів від корозії. Історі

Рубрики у каталозі:
Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла
Мова:
Українська,
Англійська
Область:
Ужгород

Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла (НДІ ФХТТ) Ужгородського національного університету. Структура інституту, списки публікацій, наукові монографії, наукові підрозділи,

Рубрики у каталозі:
Національний гірничий університет, Науково-Дослідна Частина
Мова:
Українська
Область:
Україна

Сайт науково-дослідної частини Національного гірничого університету. Підрозділи НДЧ; розробки та проекти; конференції, гранти, конкурси, наукові видання; аспірантура і докторантура.
 

Рубрики у каталозі:
Український науковий клуб
Мова:
Українська,
Англійська
Область:
Україна

Сайт громадської організації "Український науковий клуб". Напрямки роботи організації, наукова політика, освіта, міжнародне співробітництво. Новини, статті, події, технології, резонансн

Рубрики у каталозі:
Вісник КНУТД, науковий журнал
Мова:
Українська
Область:
Київ

Фаховий журнал "Вісник Київського національного університету технологій та дизайну ("Вісник КНУТД"). Рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з розвитком легкої промисловості та споріднених і суміжних галузей.

Науково-дослідний інститут інформатики і права
Мова:
Українська
Область:
Україна

Офіційний сайт Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Транспортні системи та технології перевезень, збірник наукових праць
Мова:
Українська,
Російська,
Англійська
Область:
Дніпро

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту.

Рубрики у каталозі:
Проблеми економіки транспорту, збірник наукових праць
Мова:
Українська
Область:
Дніпропетровська область

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна.

Рубрики у каталозі: