Наукова періодика України
Мова:
Українська
Область:
Україна

Наукова періодика України. Каталог видань за категоріями, загальна інформація про видання, реєстрація, система пошуку.

Рубрики у каталозі:
Науково-дослідний інститут інформатики і права
Мова:
Українська
Область:
Україна

Офіційний веб-портал Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. Інформація про Інститут, дирекція, структура, вчена рада, аспірантура. Конференції, семінари, круглі столи, законотворча робота, наукові експертизи та школи. Видавнича діяльність, наукові статті, координаційне бюро. Новини, фотогалерея, контакти.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
Мова:
Українська
Область:
Україна

Офіційний сайт Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Загальна інформація про Інститут,  Вчена рада, план роботи, спецрада; наукова діяльність та публікації, підготовка наукових кадрів. Новини, фотогалерея, контактна інформація.

Національна академія прокуратури України
Мова:
Українська
Область:
Україна

Офіційний веб-портал Національної академії прокуратури України. Загальна інформація про Академію; керівництво; вчена, навчально-методична та науково-методична рада при Академії. Управління зі спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації прокурорів; відділи, які забезпечують навчання; Управління науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності; інші структурні підрозділи. Видання НАПУ, новини та події; конференції та семінари; оголошення, довідкова інформація; контакти.
 

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, журнал
Мова:
Українська,
Російська,
Англійська
Область:
Київ

Журнал "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Інформація про журнал, поточний випуск, архів номерів, реєстрація, система пошуку, контакти.

Рубрики у каталозі:
Чернігівський науковий часопис
Мова:
Українська
Область:
Чернигов

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Відділ міжнародних наукових проектів НГУ
Мова:
Українська
Область:
Україна

Основні завдання: організаційне, інформаційно-методичне та технічне забезпечення участі наукових колективів НГУ у міжнародних та національних наукових та освітніх проектах, програмах, конкурсах;  розвиток співпраці НГУ з міжнародними вищими навчальними, науково-дослідними, приватними організаціями, установами, закладами, фондам, іншими юридичними та фізичними особами;  сприяння використанню міжнародного досвіду у галузі науки та освіти, у науковому та навчально-виховному процесі НГУ;  сприяння поширенню інформації про НГУ на міжнародному науковому ринку.

Інститут держави і права
Мова:
Українська,
Російська,
Англійська
Область:
Україна

Офіційний сайт Інституту держави і права ім. Корецького Національної академії наук України. Дирекція, наукові відділи, наукова діяльність, вчена рада Інституту. Аспірантура і докторантура, науков

Питання боротьби зі злочинністю, збірник наукових праць
Мова:
Українська,
Російська
Область:
Україна

Фаховий науковий збірник Національної Академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
 

Рубрики у каталозі: